Wegwijze ouders

Ik wil meteen het elektronische contactformulier invullen en versturen.
Ik wil eerst de vragen en antwoorden lezen en zal daarna eventueel het elektronische contactformulier invullen en versturen.
 


Mijn zoon/dochter wil graag volleybal spelen. Kan hij/zij bij VDK Gent Damesvolley terecht?
Wat betekenen termen zoals preminiemen, miniemen, kadetten, scholieren, junioren, senioren, U9 , U11, …?
Waar en wanneer hebben de trainingen plaats?
Wordt er getraind tijdens de vakanties?
Wat zijn stages?
Worden er ook wedstrijden gespeeld en, zo ja, waar hebben die plaats?
Hoeveel bedraagt het jaarlijkse lidgeld?
Moet er extra betaald worden voor de sportuitrusting?
Kan mijn zoon/dochter ingedeeld worden in dezelfde trainingsgroep als zijn/haar vriendje?
Zijn er infomomenten waarop er kennis kan worden gemaakt met de werking van de club?
Kan mijn zoon/dochter een tijdje “op proef” inschrijven?
Ik zou heel graag bijdragen tot de goede werking van deze leuke club. Tot wie kan ik mij richten?
ik weet bijna alles nu, maar ik zit met nog één klein vraagje. Wie kan mij helpen?


Mijn zoon/dochter wil graag volleybal spelen. Kan hij/zij bij VDK Gent Damesvolley terecht?
VDK Gent Damesvolley is uiteraard een vereniging voor damesvolleybal.
Op jonge leeftijd echter (Initiatie U9 en Preminiemen U11) zijn de trainingen en de wedstrijden gemengd.
Vanaf de categorie Miniemen U13 kunnen de jongens sowieso alleen lid worden van Caruur Volley Gent en daar verder aan hun sportieve carrière bouwen.
Bij de Initiatie en de Preminiemen is de woonplaats / trainingsplaats van de speelster bepalend om te weten bij welke club aangesloten wordt.
In Sint-Amandsberg/Oostakker trainen de jongens en de meisjes van VDK Gent Damesvolley en Caruur Volley Gent (dit zijn 2 verschillende clubs) meestal samen. Jongens sluiten evenwel aan bij Caruur Volley Gent; meisjes sluiten aan bij VDK Gent Damesvolley.
In Mariakerke/Wondelgem sluiten zowel de jongens als de meisjes aan bij VDK Gent Damesvolley.
Terug

Wat betekenen termen zoals preminiemen, miniemen, kadetten, scholieren, junioren, senioren, U9 , U11, …?
Deze termen worden gebruikt om de leeftijdscategorieën aan te duiden. Preminiemen, miniemen, kadetten, scholieren en junioren zijn de oude termen. Tegenwoordig worden veelal de nieuwe aanduidingen zoals U9, U11, … gebruikt.

Initiatie - U9 - Geboren in 2011 of later
Preminiemen - U11 - Geboren in 2009 of later
Miniemen - U13 - Geboren in 2007 of later
Kadetten - U15 - Geboren in 2005 of later
Scholieren - U17 - Geboren in 2003 of later
Junioren - U19 - Geboren in 2001 of later
Senioren - Geboren in 2000 of vroeger
(Geboortejaren geldig tijdens het seizoen 2019-2020)

De club kan evenwel beslissen dat een speelster die bijv. tot de leeftijdscategorie U15 (Kadetten) behoort maar op een hoger niveau presteert, ingedeeld wordt bij de categorie U17 (Scholieren) en daar de trainingen volgt en de wedstrijden speelt. Een jongere speelster kan dus ingedeeld worden in een oudere categorie. Het omgekeerde kan reglementair niet, tenzij in de sinds dit jaar opgestarte “opleidingsreeks”
Terug

Waar en wanneer hebben de trainingen plaats?
VDK Gent Damesvolley organiseert trainingen in diverse sporthallen in het Gentse.
Er wordt getraind tijdens het competitieseizoen (begin september - einde april).

Tijdens de vakantieperiodes gelden meestal afwijkende regelingen.

De adressen van de sporthallen waar getraind wordt, vindt u hieronder:

Edugo Arena – Sint-Jozefstraat 16 – Oostakker

Bourgoyen – Driepikkelstraat 30 – Mariakerke

Neptunus – Botestraat 100 – Wondelgem

Wolfput – Wolfputstraat 92 – Oostakker

Rozebroeken – Victor Braeckmanlaan 180 – Sint-Amandsberg

Wielercentrum Eddy Merckx – Zuiderlaan 8 – Gent

De club is opgesplitst in 2 regio’s in het Gentse, zijnde enerzijds Sint-Amandsberg/Oostakker en anderzijds Mariakerke/Wondelgem.
We trachten de speelsters tot en met de Miniemen U13 zo dicht mogelijk bij huis/school te laten trainen.
Voor de oudere speelsters is dit niet meer mogelijk en wordt er verspreid in het Gentse getraind (afhankelijk van diverse mogelijkheden en beschikbaarheden).
Voor gedetailleerde informatie over de trainingsuren en –locaties voor de jeugdploegen: klik hier.
Voor gedetailleerde informatie over de trainingsuren en –locaties voor de seniorenploegen: klik hier.
Terug

Wordt er getraind tijdens de vakanties?
De trainers van de seniorenploegen maken, samen met de speelsters, afspraken omtrent de trainingen tijdens de vakantieperiodes.
Voor de jeugdploegen geldt dat er in de vakantieperiodes andere regelingen kunnen zijn.
Bij de U9 (Initiatie) wordt er in geen enkele vakantie getraind.
Bij de U11 (Preminiemen) wordt er niet getraind in de herfst- en krokusvakantie.
Bij de U13 – U15 – U17 gaan de trainingen normalerwijze door tijdens de herfst- en krokusvakanties.
Tijdens de Kerst- en de Paasvakantie wordt er afwijkend getraind.
De club organiseert dan stagedagen. Tijdens de week van de stagedagen vervallen de gebruikelijke trainingsmomenten; tijdens de andere week vinden de gebruikelijke trainingen wèl plaats.
In de zomervakantie vinden er geen trainingen plaats in de maand juli. In de maand augustus geldt een afwijkende regeling. Dit komt omdat tijdens de zomervakantie de Gentse sporthallen gebruikt worden voor sportkampen e.d., waardoor we meestal geen gebruik kunnen maken van deze infrastructuur op onze eigen trainingsmomenten.
Wanneer en waar er in de maand augustus getraind wordt, wordt afzonderlijk meegedeeld.
Terug

Wat zijn stages en kampen?
Tijdens de Kerst- en Paasvakanties worden er door de club diverse stages georganiseerd.
Dit houdt in dat er niet op de gebruikelijke trainingsdagen in de gebruikelijke ploegen wordt getraind, maar dat er door iedereen samen (volgens de onderscheiden niveaus) wordt getraind gedurende een ganse dag (10.00 – 16.00). Een stage vindt plaats gedurende één week en duurt 3, 4 of 5 dagen.
Tijdens de zomervakanties vinden zomerkampen met internaat plaats: men blijft dan slapen op de stageplaats. Dit maakt dat er ook ’s avonds leuke dingen worden gedaan.
Voor de kinderen van de U9 – U11 (jongens & meisjes) en U13 (enkel meisjes) vindt het zomerkamp plaats van 10.08.2020 t.e.m. 14.08.2020, in het provinciaal domein Wachtebeke. Inschrijven hiervoor kan hier.
Naast volleybal staan aldaar nog allerhande andere  leuke activiteiten (sport en spel) op het programma.
Terug

Worden er ook wedstrijden gespeeld en, zo ja, waar hebben die plaats?
Bij de initiatiegroepen (U9) worden er nog geen wedstrijden gespeeld. Er kan wel 4 keer per seizoen deelgenomen worden aan de VIS-toernooien die de Oost-Vlaamse Volleybalbond inricht (in onze eigen Edugo Arena).“VIS” staat voor Volleybal Is Spelen. Het betreft wedstrijdjes 1 tegen 1..
Bij de Preminiemen (U11) is dit wel het geval, zij het in aangepaste wedstrijdvormen (2 tegen 2 , 3 tegen 3 – aangepaste terreingrootte).
Bij de Miniemen (U13) worden de wedstrijden 4 tegen 4 gespeeld (aangepaste terreingrootte).
Bij de Kadetten (U15), Scholieren (U17) en Junioren (U19) worden de wedstrijden gespeeld in de klassieke wedstrijdvorm (6 tegen 6 – normale terreingrootte – nethoogte volgens leeftijdscategorie).
Alle thuiswedstrijden worden gespeeld in de Edugo Arena – Oostakker op zaterdag en zondag.

Het competitieseizoen loopt van begin september t.e.m. einde april.
Terug

Hoeveel bedraagt het jaarlijkse lidgeld?
VDK Gent Damesvolley houdt bewust het jaarlijkse lidgeld zo laag mogelijk. De grootte van het bedrag is afhankelijk van de leeftijdscategorie en binnen die categorie ook van het aantal trainingen per week.
Het lidgeld kan betaald worden in twee schijven (uitgezonderd Initiatie U9).
Bij alle mutualiteiten krijg je bovendien een jaarlijkse tegemoetkoming (meestal € 15, soms meer) als je lid bent van een erkende sportclub (VDK Gent Damesvolley).
Voor gedetailleerde informatie over het lidgeld voor de jeugdploegen: klik hier.
Voor gedetailleerde informatie over het lidgeld voor de seniorenploegen: klik hier.
Terug

Moet er extra betaald worden voor de sportuitrusting?
Van onze leden wordt verwacht dat zij hun sportschoenen, trainingskledij en knielappen zelf aankopen.
Voor de leden die wedstrijden spelen zorgt VDK Gent Damesvolley voor de uniforme wedstrijdkledij (broekje + shirt).
Terug

Kan mijn zoon/dochter ingedeeld worden in dezelfde trainingsgroep als zijn/haar vriendje?
Dit kan zeker bij de Initiatie (U9) en de Preminiemen (U11).
De samenstelling van de trainingsgroepen van de categorieën die deelnemen aan de competitiewedstrijden wordt echter hoofdzakelijk bepaald door de vorderingsgraad van de speelsters. In die gevallen kan het soms niet.
Terug

Zijn er infomomenten waarop er kennis kan worden gemaakt met de werking van de club?
Op de Opencubdag van 3 september 2016 in de Edugo Arena is er, in de loop van de namiddag, een infomoment voorzien waarop een woordje uitleg wordt gegeven en waar vragen kunnen worden gesteld. Later op het seizoen (bv. december) is dit eventueel ook nog eens mogelijk.
Terug

Kan mijn zoon/dochter een tijdje “op proef” inschrijven?
Dit kan. Jouw zoon/dochter kan (indien mogelijk) gratis deelnemen aan drie proeftrainingen (met ongevallenverzekering) en nadien een beslissing nemen.
Je dient hiertoe het elektronische contactformulier (zie onderaan) in te vullen. Het invullen van dit formulier houdt geen enkele verplichting in, maar is voor ons wel noodzakelijk om een voorlopige verzekering te kunnen aanvragen en om meer gerichte info te kunnen geven.
Van zodra het contactformulier correct werd ingevuld, zal iemand van de club per e-mail contact opnemen om iets meer info te bezorgen.

Ik zou heel graag bijdragen tot de goede werking van deze leuke club. Tot wie kan ik mij richten?
Stuur een mailtje naar Ben. Hij zal jouw vraag graag positief beantwoorden.
Terug

Ik weet bijna alles nu, maar ik zit met nog één klein vraagje. Wie kan mij helpen?
Als je toch nog een vraagje hebt, stuur dan een mailtje naar Peter. Peter weet alles.
Terug

Als je dit wil, kan je nu het elektronische contactformulier invullen en versturen: klik hier.
Het invullen en versturen van dit formulier houdt geen enkele verplichting in.
Terug